Ziel van de Techniek

  • Elise van der Linden / Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

“In mijn sculpturen laat ik leefwerelden van de mens zien. Door lijnen, perspectieven en ruimtelijkheid lijkt mijn werk stil te staan op een bepaald punt van verandering of beweging. In het proces van technologische vernieuwing in zijn leefwereld ontdekt de mens wie hij is, wat zijn grenzen zijn en wat zijn ‘natuur’ is. Technologie is verweven met het leven van de mens en kan helpen, maar technologie kan de mens ook vervreemden van wie hij is, wil zijn of wil worden. De ruwe en brokkelige oppervlakken in mijn sculpturen lijken op te lossen in de ruimte en vormen een contrast met draadmodellen en constructies die in de steigers staan.”

 

elisevanderlinden.eu