Werelden verweven

  • Dewi Hoppe / Fine Art

“In mijn werk wisselen gemakzucht en pulpmentaliteit elkaar af met een verlangen naar culturele diepgang. De ideeën die ik de wereld in wil brengen zijn vaak profaan en laten weinig tot de verbeelding over. Het doel is altijd om dit idee te laten contrasteren met de uitvoering. Door middel van een diversiteit in beeldtaal breek ik met het karakter van het modernisme. Verdeeldheid, ontregeling en schoonheid vormen samen een nieuwe harmonie. Zo wordt het ‘platte’ idee de drager van een meerduidig concept. De betekenis van mijn werk wil ik niet dicteren. Ik probeer mijn verwondering over de verdeeldheid in onze samenleving visueel te vangen zonder hier kritische uitspraken over te doen. Ik schilder, teken en verweef werelden. De spanning tussen kleurgebruik, materiaalgebruik, profane ideeën en de deconstructie van maatschappelijke structuren vormen de wereld waarmee ik mijn beelden realiseer.”

 

dewih85.wix.com/dewihoppe