Wentelen in warmte

  • Roelfien Faber / Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

“Het leven is een reis met warmte als basisbehoefte. Wanneer we op de vlucht slaan nemen we dekens mee, ook hebben we warmte nodig in de vorm van geborgenheid, die we als kind zoeken bij ouders en als volwassenen in relaties. We leven in een harde, kille en prestatiegerichte maatschappij waarbij wordt ingeboet op het voelen. Met mijn werk wil ik warmte geven, kilheid doorbreken door objecten te maken die aaibaar zijn. Het aanraken, ruiken en voelen is juist zo belangrijk in een maatschappij waarbij we vervreemden van intermenselijk contact. Het uitstralen van warmte bereik ik met pure materialen en ambachtelijk vilten. De tak dient als steun tijdens de zoektocht naar bescherming en warmte.”