Verandering in de serie

  • Annelien Dam / Fine Art

Annelien Dam studeerde Fine Art, specialisatie Painting en deed het Honours Programme. Haar onderzoek voor het Honours Programme kreeg de titel “De verandering in de serie”. Annelien maakte in haar afstudeerwerk gebruik van sjabloondruk, een grafische techniek. Hierbij worden vormen uit gelamineerd karton gesneden, ingerold met drukinkt en onder een pers of met de hand afgedrukt.

 
Onderzoek voor het Honours Programme

“Ik wilde onderzoeken wat de drijfveer is van kunstenaars om steeds opnieuw ander werk te maken vanuit een zelfde uitgangspunt. Daarom richtte ik me op het fenomeen van de serie; het maken van verschillende werken binnen één thema waarbinnen verandering mogelijk is. Daarbij stelde ik de volgende vragen: Werken kunstenaars volgens een vast uitgangspunt binnen een serie? Bestaat een serie uit meerdere werken omdat het doel nog niet bereikt is? Wat is de rol van verandering in de serie?”

 

Gubbels, Dumas en Akkerman

Voor dit onderzoek bestudeerde Annelien het werk van drie beeldend kunstenaars: Klaas Gubbels, Marlene Dumas en Philip Akkerman. Annelien concludeert dat het werken in series niet altijd bewust gebeurt: bij Dumas lijkt het bijvoorbeeld ondergeschikt aan het inhoudelijke concept.

 

Herhaling, verbanden, verschillen

“Het kijken naar werken in series is eigenlijk een visuele zoektocht naar verschillen, herhaling en verbanden. Vergelijkbaar met hoe de mens naar zijn leefomgeving kijkt: zoeken naar verwanten, onderscheiden van verschillen en speuren naar betekenis.” Als beeldend kunstenaar bevraagt Annelien het werken in oplages, waarbij herhaling inherent is aan het werk. “Bij grafiek denk je al snel aan werk in oplage. Ik werk juist bewust niet in oplage. Ik benader mijn sjabloondrukken meer als schilderijen, ze zijn uniek en ontstaan in het proces. Dat is ook bijzonder aan het proces van sjabloondrukken: doordat je zo snel kunt werken ben je als het ware aan het schilderen met sjablonen, inktrollers en drukinkt.”

 

www.anneliendam.com