Stripeology – interrupt continuum

  • Anna Boone / Product Design

“Mijn collectie draait om het principe van de streep; de scheiding of onderbreking van een continuüm. Het is een elementair onderzoek naar subtiele variaties van dit eenvoudige motief. Via de streep raakte ik gefascineerd door de rijkdom van het minimale. Voor het aanbrengen van de streep gebruik ik verschillende technieken, wat leidt tot een verschil tussen strakke regelmaat en een uniek handschrift. Ik zoek naar interessante lijnverschuivingen of onderbrekingen. Door de strepen aan te brengen nadat de tas in elkaar gezet is, benadruk ik verrassende vouw- en plooiruimte. Ik streef naar een puur en grafisch beeld, waarmee de focus volledig naar de streep gaat.”

 

www.annaboone.nl