Instinct in Dans

  • Isabel Bernhard / Docent Dans

“Eigenlijk was het een boek van Tomáš Sedláček over economie dat mij op de ‘animal spirit’ bracht: een begrip dat de ongereflecteerde instincten en emoties, die tot conjuncturele fluctuaties leiden, omschrijft. Dit fascineert mij, er is nog steeds iets in ons lichaam dat oncontroleerbaar is.

 

Ik vroeg mij af in hoeverre je dit instinct in de dans kunt prikkelen, kunt manipuleren en wat de gevolgen zijn, een nieuwe authenticiteit en bewegingsbewustzijn? Hoewel ‘bewustzijn’ hier een fout gekozen woord is. Mij ging het juist om de poging om de dominantie van het bewustzijn of de geest te limiteren, om plek te maken voor een fysieke en puur natuurlijke bewegingsstroom.

 

Theoretisch onderzocht ik wat het verschil is tussen mens en dier en welke gevolgen de ontwikkeling van ons analytische brein voor de bewegende mens heeft. Bijna alle zintuigelijke stimuli worden eerst in ons brein verwerkt, voordat wij fysiek reageren. Dit heeft niet alleen een bewuste aansturing en gerichte bewegingen als gevolg, maar gaat ook vaak gepaard met het gevoel van compilatie van waarneming in het bovenste gedeelte van het lichaam.

 

Op de vloer ging ik onderzoeken hoe je juist de sensibilisatie voor prikkelingen in het hele lichaam kunt bereiken. Mijn doel was het creëren van een lichaam dat emoties en beweging instinctief met elkaar verbindt. Uitgaande van de basisinstincten macht, agressie en empathie probeerde ik de dansers te stimuleren om uit een innerlijke noodzaak te bewegen.

 

Tijdens mijn onderzoek experimenteerde ik samen met zes dansers van de opleiding Docent Dans. De afsluitende choreografie is de artistieke verwerking van mijn onderzoeksresultaten. Het proces was voor mij bijzonder en intens.”