Grootsheid en banaliteit

  • Kitty Maria / Fine Art

“Als goedwillende wereldburger en verzadigd door mijn chips & cola dieet, gedij ik in de wonderlijke wereld van de 21e eeuw. Met uitvindingen als worst en internet bewijst de mens zijn uitstekende scheppende kracht. Als was God naar zijn evenbeeld geschapen. De grandeur van tijd-ruimtecompressie doet echter de grootte van het heelal niet vervagen, en in relatie tot het oneindige zijn wij maar insignificant. Ik verkeer in constante tweestrijd tussen de grootsheid en de banaliteit van ons menselijk bestaan. Hoewel elke video iets anders vertelt, ligt deze existentiële kwestie ten grondslag aan al het werk. De mens is nietig, maar wel subliem in zijn onbeduidendheid. Ik berust in de absurditeit van alledag. Mijn video-performances zijn interventies zonder moraal, ze vertellen over de gecultiveerde mens in zijn habitat.”

 

www.kittymaria.com