Degeneratie

  • Nina Peckelsen / Illustration Design en Honours Programme

Nina Peckelsen studeerde Illustration Design en volgde het Honours Programme. Voor het Honours Programme deed zij onderzoek naar de opkomst van het thema degeneratie (achteruitgang) in de beeldende kunst. In haar afstudeerwerk bij Illustration Design wilde ze een bepaalde tijdgeest inzichtelijk en voelbaar maken; die van de Friese volksverhalen en die van Oslo ten tijde van de aanslagen door Breivik.

 

Onderzoek

“Ik heb onderzoek gedaan naar het degeneratieconcept en hoe dat werd ingezet in de kunst van het fin-de-siècle aan het einde van de 19e eeuw. In het Europa woedde een discussie: de kracht van het menselijk ras zou gevaar lopen. Charles Darwin betwistte of de altruïstische mens ook de zwakkere leden van de soort in leven liet. De angst voor achteruitgang drong vervolgens diep in de samenleving door: van moraal tot beschaving, van ras tot sekse. Door deze tijd en haar kunstenaars te bestuderen, hoopte ik vergelijkbare processen in de huidige tijd beter te begrijpen.”

 

Degas, Munch en de Ander

Het onderzoek bestond uit literatuurstudie en een analyse van de wijze waarop kunstenaars Edgar Degas en Edvard Munch degeneratie in hun werk hebben verbeeld en toegepast. Nina: “Degas deed het om zijn fascinatie en angst voor de lagere klassen en de vrouw, oftewel de Ander, weer te geven, Munch om de wereld te laten zien door zijn bril van gedegenereerde kunstenaar en om zijn ambivalente houding tegenover onafhankelijke vrouwen uit te beelden. Deze angst voor de ‘Ander’ is ook nu nog aanwezig in de Westerse wereld. Daarom sloot ik mijn onderzoek af met een vergelijking tussen het fin-de-siècle en de huidige tijd.”

 

Maatschappijkritische illustraties

“Met mijn werk probeer ik inzicht te geven in onze tijdgeest, en daarmee ook in onze ideeën over en omgang met hen die niet als de norm worden beschouwd. In mijn illustraties snijd ik vaak maatschappijkritische thema’s aan, gezien vanuit de Ander zodat ik mensen aan het denken zet.”

 

ninapeckelsen.blogspot.nl