De textuur van beweging

  • Joseph Simon / Dans en Honours Programme

Joseph Simons studeerde Dans en volgde het Honours Programme. Zijn onderzoek voor het Honours Programme richt zich op een persoonlijke, artistieke methode voor het creëren en analyseren van beweging in de dans, met name de textuur van beweging.

 

Theorie & praktijk

Het verband tussen theorie en praktijk is belangrijk in het onderzoek van Joseph. “Mijn doel was om een methode te ontwikkelen die de componenten van bewegingsstructuur zou blootleggen, om de danser/choreograaf bewuster te maken van dit gebied. Ik wilde een methode ontwikkelen die deze elementen zou illustreren en zo, door middel van grotere kennis van bewegingstextuur in het algemeen, de weg vrij maken voor manipulatie en experiment. Hoe meet je de textuur van beweging? Uit welke eenheden bestaat de textuur en welke onderlinge verbanden zijn er? Door dit te illustreren zou mijn methode kunnen helpen bij het ontdekken van nieuwe manieren van bewegen.

 

Popping en andere dansstijlen

“Eigentijdse danspraktijken en urban dance stijlen, zoals popping, waren een zeer belangrijke inspiratiebron. Bij het zien van de benaderingswijzen van de verschillende dansstijlen en –technieken, raakte ik ervan overtuigd dat ik ze moest benaderen vanuit een conceptuele insteek. Tegelijkertijd wilde ik de diverse bewegingsprincipes samenbrengend in één systeem. Zo zou ik een overzicht hebben van bewegingen en de mogelijkheid om ze allemaal te kunnen oefenen. Ik vroeg me als dansstudent af hoe ik dat zou kunnen doen zonder me eerst iedere dansstijl en –taal helemaal eigen te maken. Het zette me ertoe aan om verder te kijken dan hun esthetiek, en te zoeken naar meer algemene principes van bewegingskwaliteiten.”

 

Reconstructie van beweging

Een deel van het onderzoek bestond uit een theoretische deconstructie en een praktische reconstructie van beweging, een proces dat Joseph ook heeft belicht op een metaniveau. “Om mijn artistieke methode te ontwikkelen, richtte ik mijn onderzoek op de analyse van beweging om zo de meest basale componenten van de textuur van beweging te ontdekken. Vervolgens bekeek ik de gevolgen van die analyse van beweging met het oog op de reconstructie ervan. Op deze manier zou ik uit alle informatie één leermethode kunnen distilleren. Het praktisch uitvoeren van experimenten werpt steeds weer nieuwe vragen op. De huidige versie van mijn methode zal zeker niet de laatste zijn.”

Dans