De nieuwe woonkamer

  • Rike van de Grift / master Interieurarchitectuur

“Ik zet de 3D-printer vast aan om het vlees te printen en pak de pannen uit de hoek waar onze jongste dochter op haar tablet bezig is. Haar vader zit in zijn eigen zone nog op de laptop wat voor zijn werk te doen terwijl ik zie dat onze oudste dochter op haar kamer op bed muziek luistert. Terug bij het keukenblok zet ik de aardappels op. Toen ik zo oud was als onze jongste dochter bestond de strenge scheiding tussen zit- en eethoek nog en zaten we in een centrale opstelling naar de televisie gericht. Ik had niet verwacht dat de televisie helemaal uit de woonkamer zou verdwijnen. Mijn eigen moeder kan zich de komst van de televisie nog herinneren en de democratisering van de woonkamer in de jaren ’50, toen ze bij haar ouders op de bank ging zitten. Het is toch wel fijn dat iedereen nu zijn eigen relaxmeubels heeft. “Nemen jullie je stoel mee jongens? We kunnen bijna eten. “ (2025)

 

Rike van de Grift studeerde de master Interieurarchitectuur: “Het steeds vaker tegen de achterkant van telefoons en tablets aankijken in mijn woonomgeving stoorde mij. Er móest toch een concept te bedenken zijn waardoor er weer een balans ontstaat tussen sociaal contact binnen de woonkamer en het gebruik van de nieuwe digitale media.

 

Een belangrijk aspect aan afstuderen aan de master is een bijdrage leveren aan het vakgebied. Het afstuderen resulteert in een concept dat elke interieurarchitect zou kunnen toepassen op de woonkamer en zelfs op de hele woning.

 

In de nieuwe woonkamer worden functies gespreid zodat er beweging ontstaat. Bewegingen zorgen voor ontmoetingen tussen gezinsleden. Ieder kan individueel ontspannen in zijn eigen zone maar men kan ook samen zitten door te schuiven met modulaire meubels. Omdat we individueler bezig zijn op onze eigen tablet of laptop en elkaar minder horen door het gebruik van oordoppen moeten we elkaar meer gaan zien. De woonkamer is het hart van het huis waar de overige ruimtes op uit komen. Gangen zijn verdwenen.

 

Schets plattegrond:

Naast de looplijnen ontstaan zones om te ontspannen. Grote, middelgrote en kleine. Deze plattegrond is toepasbaar in meerdere vormen en groottes van woonkamers.