Conventie herdefiniëren

  • Lisette Ros / Master Fashion Strategy

“’Intervening space: redefining and reframing conventions’ gaat over het plegen van interventies met mijzelf als performer, waarbij ik een bepaalde conventie aan de kaak stel. In dit geval is dat de conventie ‘zitten’. We zitten op kantoor en we zitten om te ontspannen, maar uit onderzoek blijkt dat als we acht tot elf uur per dag zitten, we tot 40 procent kans hebben op eerder overlijden.

 

Ik heb acht uur op dezelfde stoel gezeten, in dezelfde ruimte, zonder een enkele andere handeling te plegen. Met behulp van performancetechnieken als uitvergroten, isoleren, herhalen en overdrijven, is de performancefilm ontstaan. Dit concept biedt stof tot nadenken: zijn onze huidige conventies de enige waarheid?”

 

www.lisetteros.com