Verandering in de serie

  • Annelien Dam / Fine Art

Ambacht of experiment?

  • Sjoerd Tegelaers / Fine Art / Honours Programme

De textuur van beweging

  • Joseph Simon / Dans en Honours Programme

Degeneratie

  • Nina Peckelsen / Illustration Design en Honours Programme