Als het laatste beetje beschaving wegvalt

  • Eva Heijnen / Toneelschool

“Ik heb al langer de behoefte om naast mijn spel ook mijn makerschap verder te onderzoeken. De acteur als auteur. Ik wil daarom mijn minor gebruiken om me in twee kanten van het theatermaken te verdiepen; een persoonlijke en een theatrale kant. In de persoonlijke ontwikkeling gaat het om de weg die ik wil volgen om tot de kern van mijzelf als maakster te komen, het nog preciezer bepalen in welke vorm en inhoud ik de meeste inspiratie vind, welke verhalen ik wil vertellen. Dat verbind ik als vanzelfsprekend met de theatrale kant: hoe breng ik mijn boodschap zo sterk mogelijk over, hoe bereik ik daarmee mijn publiek, welke theatrale elementen zet ik daarvoor in?”

 

Dit schreef Eva Heijnen (Toneelschool) in haar afstudeerplan. In het kader van het afstuderen deed ze onderzoek aan de hand van het maken voor een voorstelling: ME, KUSAMA. Eva: “Ik ben gefascineerd door het moment dat het laatste beetje beschaving weg valt en mensen dingen beginnen te doen die ongepast zijn. Als uitgangspunt ben ik daarom gaan werken vanuit de kunst en autobiografie van Yayoi Kusama. Zij geeft me ontzettend veel inspiratie, zowel met wat ze maakt als wat ze zegt. Ik vind dat zij een mooie scheidslijn heeft ontdekt om kunst te kunnen maken over dingen die mensen beschouwen als ongepast maar het toch zo aantrekkelijk maakt dat mensen naar haar kunst willen kijken. Ze weet hoe je mensen moet bereiken.”

 

Creatie en productie
“Mijn personage, KUSAMA, nodigt, in de herfst van haar leven, de wereld uit om haar nog één keer te komen bezoeken tijdens haar ‘Final Happening’. Deze happening zal gaan over schoonheid, stippen, leven en kunst. Niet alleen de creatieve kant maar ook de productionele kant heb ik zelf gedaan. Ik heb mensen bij elkaar gezocht, gesprekken met theaters gevoerd en mijn eigen PR gedaan. Hier heb ik ontzettend veel van geleerd voor de projecten die ik nu na school maak. Onze afstudeerklas is een theatergezelschap geworden met de naam Stormvogels. Ook ga ik een eigen voorstelling maken bij Toneelgroep Maastricht. Ik ben erg tevreden met het onderzoek en de voorstelling. Ik heb deze gespeeld in Rotterdam, in Den Haag en twee keer op school en misschien krijgt ME, KUSAMA nog een herneming.”

 

Een publieksreactie over ME, KUSAMA:
(..) Mysterieus, sensitief, macaber, flexibel en heftig, verrassend, maar ook ontroerend. Prachtig geënsceneerd en gekostumeerd. Je wist me mee te slepen (..)

Theater